16. İran Uluslararası Metafo Fuarı

29 Kasım - 02 Aralık 2019 - Tehran International Permanent Fairground Tahran, İRAN

Endüstriyel kalkınma, İran’ın en önemli ve stratejik planlarından biridir. Bu doğrultuda, İran’da farklı aşamalara ve kapsamlara sahip birçok dev endüstriyel proje mevcuttur.

“İran Metafo” 16. Uluslararası Fuarı, demir, çelik, tüp ve boru, profil, kablo, demir dışı, maden ve mineral endüstrileri, endüstriyel fırınlar, refrakterler, dökümhaneler, kalıp, döküm, kalıp yapımı, elektrolitik kaplama, cıvata ve rondela, vs. kapsamaktadır.

Şanslıyız ki belirtilen serginin kapsamındaki yüksek büyüme, katılımcılarımızın ve sergileyenlerin önceki organizasyonlardan memnun kaldığını ve ticari hedeflerine de ulaştıklarını göstermektedir.

İran’ın piyasası geniş potansiyele sahiptir ve Orta Doğu’nun önemli ve stratejik bir kısmında yer almaktadır. Bu bölgede çok miktarda enerji, demir ve demir dışı kaynaklar bulunmaktadır. Bu gerçeklere ve potansiyellere dayanarak, Petrol ve Gaz, Petrokimya, Çimento, Otomobil, Havacılık ve Uzay, İnşaat, Askeri, Ulaşım, İletişim, Medikal endüstriler gibi çeşitli endüstriler de fuar hedeflerimize ve “Iran Metafo”ya aktif olarak dahil olmuştur.

İran -Metafo, Steelexpo Noferexpo Minexpo Castexpo Projexpo Refrexpo olmak üzere yedi uzman expo alanından oluşmaktadır.

Organizatör Nama Negar Co. sizi bu uluslararası atmosfere katılıp verimli sonuçların keyfini çıkarmaya davet etmekten onur duyar.

 

Tarih : 29 Kasım – 02 Aralık 2019

Yer: Tehran International Permanent Fairground Tahran, İRAN

 

KATILIMCI PROFİLİ

 

Steelelpo ( Çelik )

Çelik Teknolojileri, haddane makinaları

 

Fabex

Yüzey işleme teknolojileri ve malzemeleri

 

Castexpol ( Döküm )

Döküm kalıplama makina işleri, elektrolik kaplama, dövme ( sıcak- soğuk dövme ), kaynak ve kesim ekipmanı

 

Noferexpo

Bakır, alüminyum, kurşun ve çinko, diğer metaller

 

Minexpo

Maden, makina ve ekipmanları, mineral ve mineral endüstrisi, danışmanlık hizmetleri

 

Furnexpo

Endüstriyel tip fırınlar ve ilgili ekipmanlar

 

Refrexpo

Şekilli refraktörler

 

ÜRÜN GRUPLARI

 

STEELEXPO (ÇELİK)

Çelik Teknolojisi

 • Çelik Yapım Teknolojisi
 • EPC (Mühendislik, Tedarik ve Yapım)

Çelik Sergisi

 • Demir ve Çelikhaneler (Uzun, Düz ve Levha, Bobin, Tabaka, Paslanmaz Çelik, Alaşım Çelik, Özel Çelik, Kablo, Çubuk, Tüp ve Boru, Profil, Demir İnşaat Yapıları, Kemerler, Çubuklar, vs.)
 • Tüccarlar

Fabex

 • Fabrikasyon Teknolojisi (Yüzey Hazırlama ve Perdah, Yüzey Aşınması, Taşlama, Kaynak ve Kesim, Haddeleme, Çekme ve Ekstrüzyon, vs.)
 • Ekipman ve Makineler (Fırınlar, Potalar, Kepçeler, Silindirler, Brülörler, Öğütücü Bilyeler, Rulmanlar, Cihazlar ve Sayaçlar, Isıtma ve Sertleştirme Makineleri ve Ekipmanları, Lazer Makineleri, Malzeme Taşıyıcılar (Konveyörler, Vinçler, Mıknatıslar, vs.), Yağlar, Refrakterler, Kimyasallar, Akılar, Grafit Ürünler, Aşındırıcılar, Cila Malzemeleri, Gazlar,

Macunlar, Esnek uzatmalar, Robotik Makineler, Döner ve Havalı Makineler, vs.)

Malzemeler

 • Mineraller: Demir Cevheri, Peletler, vs.
 • Demirli alaşımlar: Ferro silikon, Ferro manganez, Ferro krom, Ferro molibden, Ferro karbon, vs.
 • Baz Malzemeler: Sıcak Briketlenmiş Demir (HBI), Pik Demir, Püskürtme ve Çekme Demir, Sünger Demir (DRI), vs.
 • Hurda Ürünler

 

CASTEXPO (DÖKÜM)

 • Döküm

Dondurmalı döküm (kalın badana ve yeni kimyasal bileşenlerin yapımı)

Köpük üreten döküm (sensör ve katalizör üretimi)

Şerit döküm

Badana döküm (ince tabaka üretimi)

Basınçlı döküm (ince (çapraz) kesitli sert, kaliteli ve kompleks parçalar)

Kimyasal döküm katkı maddelerinin yapımı

Sürekli döküm (haddelenmiş metal döküm) ve kalıplama

Bükme, şekillendirme ve baskı işleri, Malzeme enjeksiyonu ve dolgusu

Vakum – basınç ve emme, Döküm kumu (kum döküm)

 • Kalıplama

Metal kesim kalıpları, Metal bükme kalıpları, Metal elastik kalıplar, Plastik kalıplar, Haddeli döküm kalıpları, Bakalit kalıplar, Basınçlı döküm kalıpları, Dövme kalıpları, Ekstrüzyon kalıpları, Kalıpların tasarımı ve kusurların düzeltilmesi

Kalıbın yüzey özelliklerinin geliştirilmesi için yüzey işlemi

 • Makina işleri

Makina işlerinin modellenmesi ve optimizasyonu

Çekme, kablo kesme, torna tezgahı, freze tezgahı, frezeleme aletleri, makine işleri – delme, taş işleri, sondaj

 • Elektrolitik Kaplama

Kaplama, cila ve anotlama

Metal kaplama (nikel, krom, bakır, çinko, kadmiyum, kalay, gümüş, altın,

platin grubu metalleri)

İletken gövde kaplaması (cam, tahta, kumaş, plastik malzemeler)

Kaplama endüstrisi atık filtrasyonu

Kaplama, Toz kalıp sistemi

 • Dövme (sıcak dövme, soğuk dövme)

Kapalı kalıp dövme, Dövme kalıbı tasarımı

 • Kaynak ve Kesim Ekipmanı

Kaynak ve kesim ekipmanı, Boru kaynak hattı ve bağlantı ekipmanları, Kaynak ve kesim makineleri, CNC ve düz kesim, Aragon, CO ve 2 Plazma kesim, oksijen, azot ve asetat Havalı-gazlı kesim nozulları, Giyotin, kesim ve kaynak

 

NOFEREXPO

 • Bakır

Sondaj ve Maden, Erime ve Asit, Bakır yoğuşma, Cüruf yüzdürme, Bakır filtreleme

Ürünler: Katot, Çubuk, Levha, Asit, Molibden, Konsantre, Kepçe malzemeleri, Oksijen,

Cüruf, Kütük, Vs. Makine ve Ekipmanlar

 • Alüminyum

Hammaddeler, Birincil metal ürünler, Yarı mamul ürünler, Yarı ürünler, Özel uygulamalar

için alüminyum ürünler, Yüzey İşlemi

Hafif Metallerin Ticareti ve Geri Dönüştürülmesi

Alüminyum çıkarma, işleme ve rafine etme amaçlı tesisler, makineler, aks. ve ekipmanlar

Hizmetler, danışmanlık, uzman görüşleri, bilgiler

 • Kurşun ve Çinko

Sondaj ve Maden, İşleme, Ürünler Makine ve Ekipmanlar: Düzeltici, Filtre pres, Fırın, vs.

 • Değerli Metaller

Altın, Gümüş, Platin, Titanyum, Diğer değerli metaller

 

MİNEXPO

 • Mineraller ve mineral endüstrisi (kömür, döküm koku, demir ve demir dışı mineraller)
 • Danışmanlık hizmetleri ( Jeo-teknik – Sondaj – Maden ve mineral programlama işleri – Madenlerde ekonomi ve yönetim )
 • Makine ve ekipmanlar

Ekipmanlar: (kesim makineleri, malzeme idare makineleri, kazı makineleri, ateşle işleme aletleri, fanlar…)

Ağır iş makineleri: (kazıyıcılar, yükleyiciler…)

İşleme makineleri ve ekipmanları: (ayırıcılar…)

 • Yüklenici hizmetleri

 

FURNEXPO

 • Endüstriyel Fırınlar

Elektrikli fırınlar

Gazlı fırınlar

Şaloma fırınlar

Elektrik, gaz ve gaz yağı tipi kompartıman katı ve silindirli fırınlar (basınç giderme, tavlama ve normalleştirme işlemi)

Yüksek sıcaklıklı kompartımanlı fırınlar

Kompartıman-tünel tüpü fırınlar (siklik tavlama, normalleştirme ve benzer döngüler)

Kontrollü atmosfere sahip yerden ısıtmalı fırınlar (sertleştirme ve temperleme)

Otomatik karbürleştirici fırınlar

Tünel tipi ısıtmalı fırınlar

Isıyla çalışan hazneli fırınlar

Şaloma tipi özel ön ısıtıcı ve şekil verici fırınlar (parçalarda sıcak işleme)

İki hazneli fırınlar (Kontrollü Tavlama Döngüleri)

Sürekli ve hazne tünel tipi emaye ve seramik pişirme fırınları

Emaye veya paslanmaz çelik gövdeli medikal ve laboratuvar fırınları

Hizmet sıcaklık derecesine kadar laboratuvar fırınları

Yerel sertleştirme ve ön ısıtma sistemleri için endüksiyonlu fırınlar (sıcak şekillendirme işlemi)

Güç kontrol panelleri (spesifik ısı döngüleri)

Şarj ve yükleme sepeti, farklı fırınlar için sepetler ve stantlar

Endüstriyel fırınların onarımı (elemanlar, şalomalar, yangın koruyucuları, izolatörler ve mekanik yedek parçalar)

Kurutma fırını

Farklı ısı işlem hatlarının kurulumu

İlgili ekipmanların sıcak işlemleri ve üretimi

Isıtma mühendislik işleri

 • Tuğla ve özel yangın koruyucu malzemeler
 • Fırın refrakter katmanının tasarımı
 • Yalıtım ve hafif refrakter dökülebilir kütleler
 • Çimento

Fırın ve şalomanın ölçüm sistemleri ve kontrol kameraları (ısı kontrolleri)

 • Eko metaller

 

REFREXPO

 • Şekilli refrakterler (Tuğlalar ve İşlevsel Ürünler)

Kaolinit, Silvanit, Yüksek Alümina, Silika Refrakterler, Grafit, Kromit Tuğla, Karbon Silika, Magnezit Refrakterler, Ateş Tuğlası (Asit-Boş-Alkali), Şamot, vs.

 • Şekilsiz Refrakterler (Döküme Uygun, Karışımlar, Harçlar ve Mastikler, Monolitler, Spreyler, Killer, Granülat Bileşimleri, Yapışkanlar, Püskürtme Betonlar, Refrakter Betonlar, Kaynaşık Döküm), Kaolinit, Silvanit, Yüksek Alümina, Silika, Kromit, Magnezit, Dolomit, Boksit, Kromit-Magnezit, Karbon Magnezit, Zirkonyum, AL2O3, SIO2, vs.

Hammaddeler

Boksit ve Alümina, Toz Kalsinasyon, Pigment ve Fosfor Kromit

Demir Alaşımları (Ferro silikon, Ferro manganez, Ferro krom, Ferro molibden, Ferro nikel) Özel Refrakter Dökümler

 • Yalıtım ve Fiber Malzemeler (Tuğlalar ve Fiberler)
 • Yalıtım Refrakter Hammaddeleri:

Diatomit, Perlit, Vermikülit

 • Endüstriyel Seramikler
 • Refrakter Ekipmanlar ve Bileşenler:

Tandişler, Nozullar

Filtreleme Sistemleri

Kapaklar (kepçe kapakları)

Fırın başlığı ve Izgara soğutucu, Kanal borusu ve giriş-çıkış bölgeleri bileşenleri

Prefabrike Bileşenler

 

DİĞER

 • Projeler ve yatırımlar

Madencilik projeleri (sondaj, çıkarma ve kullanım. Bankalar, sigortalar, holdingler, teknik ve ekonomik kuruluşlar, borsa ve brokerler, ticaret odaları, yükleniciler)

(Madenlerin ve ilgili endüstrilerin kuruluşu, kurulumu, geliştirilmesi, donatılması ve yenilenmesi), uluslararası ve yerli ortaklar, danışmanlar, yatırımlar, dernekler, uluslararası ve yerli tedarikçiler, stratejik programlar ve fizibilite çalışmaları, ihale ve teklif merkezleri)

(Lojistik, Denetim ve Sertifikalandırma, Danışmanlar, Otomasyon ve Yazılım, Yatırımcı, Güvenlik Ekipmanları, Çevre Ekipmanları ve Teknolojisi, Bakım ve Onarım, Enerji Ekipmanları, Su Ekipmanları, Dernekler, Çoklu Ortam, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri, Laboratuvarlar, vs.)

BBL FUAR İLETİŞİM

Fuar hizmetlerimiz için (+90) 312 911 23 02 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.